Contactgegevens

De website SUPER MARIO RUN wordt beheerd door:

Nintendo Co., Ltd. (11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan. Directievertegenwoordiging: Shuntaro Furukawa, Shigeru Miyamoto. Registratienummer: 1300-01-011420.).

Neem bij vragen per e-mail contact met ons op: service@nintendo.de (Europa) / nintendoaustraliaprivacy@nal.nintendo.com.au (Australië en Nieuw-Zeeland).

Privacybeleid website

Versie: 07.2020 (NL-EU)

Dit privacybeleid omvat het gebruik van de website SUPER MARIO RUN, beheerd door:

Nintendo Co., Ltd. (11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan, e-mailadres: privacyinquiry.ncl@nintendo.de) (‘Nintendo’).

Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese raad van 27 April 2016 - ‘AVG’)

1. Het verwerken van gegevens

Nintendo respecteert de privacyrechten van de websitebezoekers en erkent hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van die bezoekers te beschermen. Er wordt bepaalde informatie via de servers van Nintendo overgedragen door de internetbrowsers van de websitebezoekers, zodra ze de website openen. De informatie die wordt verwerkt is onder andere: datum en tijdstip van bezoek, bestandsnamen van de opgevraagde bestanden, de verwijzingswebsite, de status (bijvoorbeeld: transactie voltooid), de internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, het IP-adres van het apparaat en de grootte van de overgedragen gegevens.

1.1 Nintendo gebruikt deze informatie om verbinding te maken met het apparaat van de bezoeker en de services van Nintendo en om het gebruik van de website mogelijk te maken. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

1.2 De informatie wordt opgeslagen in verbindingslogs zodat het gebruik van de website de veilig is en de website goed functioneert.
Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Nintendo is het beschermen van de Nintendo-systemen. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens die op uw specifieke situatie betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

1.3 Nintendo kan deze informatie voor statistische doeleinden gebruiken in een geanonimiseerde vorm.

2. Cookies en vergelijkbare technologieën

2.1 Algemene informatie

Op de website van Nintendo kunnen cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload. Cookies kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website veilig is en goed functioneert (veiligheidscookies en sessiecookies). De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Cookies kunnen worden uitgeschakeld in de browser of de browser kan een melding geven wanneer er cookies worden verstuurd. Indien de cookies in uw browser zijn uitgeschakeld, dan kan het zijn dat onze website niet optimaal functioneert.

2.2 Veiligheids- en sessiecookies

Nintendo maakt gebruik van veiligheids- en sessiecookies die nodig zijn om de door u opgevraagde services te kunnen bieden. Nintendo maakt bijvoorbeeld gebruik van sessiecookies om uw keuzes op te slaan terwijl u naar verschillende pagina’s navigeert en om u toegang te verschaffen tot beveiligde delen van de website. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij deze veiligheids- en sessiecookies verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

2.3 YouTube API Services

YouTube API Services Op deze website kunt u de laatste video’s bekijken die zijn ingevoegd met behulp van YouTube API Services van YouTube (een dienst die wordt verleend door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘YouTube’). De ‘Verbeterde privacymodus’ is ingeschakeld voor YouTube-video’s op deze website. Volgens YouTube wordt in deze modus geen informatie over bezoekers opgeslagen tenzij u een ingevoegde video bekijkt. Alleen wanneer u actief op de video klikt en deze afspeelt, worden de gegevens overgedragen die in de volgende alinea worden genoemd. Nintendo verzamelt en gebruikt niet de gegevens die in de volgende alinea worden vermeld en Nintendo heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Als u deze website bezoekt, kan YouTube de informatie ontvangen die u hebt bekeken op de betreffende subpagina van deze website door middel van door YouTube ingestelde cookies. Daarnaast worden de gegevens overgedragen die worden verzameld wanneer u deze website voor informatieve doeleinden bezoekt. Dit vindt plaats ongeacht of er een YouTube-gebruikersaccount bestaat waarop u hebt ingelogd of dat er helemaal geen gebruikersaccount bestaat. Als u op YouTube inlogt, worden uw gegevens direct aan uw YouTube-account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel door YouTube wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u de video afspeelt.

YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om de YouTube-website op uw behoeften af te stemmen. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs bij gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte reclame aan te bieden en om andere YouTube-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U moet echter contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Door de integratie van de YouTube-video in de website met behulp van YouTube API Services, kan automatisch verbinding worden gemaakt met het Google DoubleClick-netwerk wanneer u deze website opent. Dit betekent niet dat cookies in de browser worden ingesteld. Als er echter al DoubleClick-cookies in uw browser zijn opgeslagen, worden die als onderdeel van het verzoek overgedragen. Volgens de door YouTube verstrekte informatie vindt een gegevensoverdracht alleen plaats als u de video afspeelt.

Nadere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube kunt u in vinden in het privacybeleid van YouTube. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en instelopties ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
De servicevoorwaarden van YouTube (https://www.youtube.com/t/terms) zijn van toepassing als u een YouTube-video bekijkt met behulp van de YouTube API Services.
Google Ireland Limited respectievelijk Google LLC verwerken uw persoonsgegevens ook in de VS. Google LLC heeft zich aangesloten bij het EU-US-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Gebruikerscommunicatie

Indien u een e-mail stuurt of anderszins met Nintendo communiceert, dan gebruikt Nintendo die correspondentie om uw verzoek af te handelen en te antwoorden op uw vragen.

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

4. Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Nintendo mag uw informatie met andere rechtspersonen van de Nintendogroep delen om te worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Onder deze andere rechtspersonen vallen in het bijzonder:

Wanneer Nintendo informatie met Nintendo Australia Pty Limited deelt, dan worden de nodige veiligheidsmaatregelen van afdoende niveau genomen in overeenstemming met de clausules aangaande gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die zijn aangegaan tussen Nintendo en Nintendo Australia Pty Limited.

Indien u zich in de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens delen met andere rechtspersonen binnen de Nintendogroep op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Nintendo heeft een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om websiteservices te bieden en om eventuele vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier.

Indien u zich in de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

In overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, mag Nintendo ook gegevensverwerkers van derden gebruiken en uw informatie met dergelijke gegevensverwerkers die namens Nintendo services bieden die betrekking hebben op de website. Indien dergelijke gegevensverwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, respectievelijk het Europese Economische Gebied, dan bevinden deze gegevensverwerkers van derden zich ofwel in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het voldoende beveiligingsmaatregelen aangaande gegevensbescherming hanteert, zoals wordt gesteld in de gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die van toepassing zijn op Nintendo en de gegevensverwerker van derden.

5. Bewaartijd

Nintendo slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is en zodra de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, zijn bereikt of - indien de relevante wetgeving een langere bewaartijd toestaat - gedurende de opslag- en bewaartijd zoals wettelijk geregeld. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wanneer u bezwaar maakt op het verwerken van uw persoonsgegevens, dan zal Nintendo de voor het doeleinde waartegen u bezwaar maakt verwerkte persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij er een wettelijke reden is voor het verwerken en bewaren van deze gegevens is of de relevante wetgeving dit vereist.

6. Uw rechten onder de AVG

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u de volgende rechten, overeenkomstig de Europese gegevensbeschermingswet:

7. Europese vertegenwoordiging van Nintendo en contactgegevens

Indien u zich in een land van de Europese Unie bevindt en u heeft vragen over dit Privacybeleid en de manier waarop Nintendo gegevens verwerkt of als u beroep wilt doen op enige rechten die u heeft overeenkomstig de AVG, neem dan contact op met:

Nintendo’s European representative Nintendo of Europe GmbH, t.a.v.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Germany, of stuur een e-mail naar privacyinquiry.ncl@nintendo.de.

8. Functionaris gegevensbescherming van Nintendo

Nintendo Co., Ltd. 11-1, t.a.v.: Data Protection Officer, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan, dataprotectionofficer@nintendo.co.jp.