Contactgegevens

De website SUPER MARIO RUN wordt beheerd door:

Nintendo Co., Ltd. (11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan. Directievertegenwoordiging: Shuntaro Furukawa, Shigeru Miyamoto. Registratienummer: 1300-01-011420.).

Neem bij vragen per e-mail contact met ons op: service@nintendo.de (Europa) / nintendoaustraliaprivacy@nal.nintendo.com.au (Australië en Nieuw-Zeeland).

Privacybeleid website

Versie: 05.2018 (NL-EU)

Dit privacybeleid omvat het gebruik van de website SUPER MARIO RUN, beheerd door:

Nintendo Co., Ltd. (11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan, e-mailadres: privacyinquiry.ncl@nintendo.de) ('Nintendo').

Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese raad van 27 April 2016 - 'AVG')

1. Het verwerken van gegevens

Nintendo respecteert de privacyrechten van de websitebezoekers en erkent hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van die bezoekers te beschermen. Er wordt bepaalde informatie via de servers van Nintendo overgedragen door de internetbrowsers van de websitebezoekers, zodra ze de website openen. De informatie die wordt verwerkt is onder andere: datum en tijdstip van bezoek, bestandsnamen van de opgevraagde bestanden, de verwijzingswebsite, de status (bijvoorbeeld: transactie voltooid), de internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, het IP-adres van het apparaat en de grootte van de overgedragen gegevens.

1.1 Nintendo gebruikt deze informatie om verbinding te maken met het apparaat van de bezoeker en de services van Nintendo en om het gebruik van de website mogelijk te maken. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

1.2 De informatie wordt opgeslagen in verbindingslogs zodat het gebruik van de website de veilig is en de website goed functioneert.
Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Nintendo is het beschermen van de Nintendo-systemen. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens die op uw specifieke situatie betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

1.3 Nintendo kan deze informatie voor statistische doeleinden gebruiken in een geanonimiseerde vorm.

2. Cookies en vergelijkbare technologieën

2.1 Algemene informatie

Op de website van Nintendo kunnen cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload. Cookies kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website veilig is en goed functioneert (veiligheidscookies en sessiecookies) en om informatie over de voorkeuren van onze websitebezoekers te verzamelen om onze aanbiedingen op de website voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk te maken (trackingcookies). De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Cookies kunnen worden uitgeschakeld in de browser of de browser kan een melding geven wanneer er cookies worden verstuurd. Indien de cookies in uw browser zijn uitgeschakeld, dan kan het zijn dat onze website niet optimaal functioneert.

2.2 Veiligheids- en sessiecookies

Nintendo maakt gebruik van veiligheids- en sessiecookies die nodig zijn om de door u opgevraagde services te kunnen bieden. Nintendo maakt bijvoorbeeld gebruik van sessiecookies om uw keuzes op te slaan terwijl u naar verschillende pagina's navigeert en om u toegang te verschaffen tot beveiligde delen van de website. Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij deze veiligheids- en sessiecookies verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

2.3 Trackingcookies

Nintendo maakt gebruik van de volgende trackingcookies:

2.3.1 Google Analytics

De statistieken van deze website worden bijgehouden met Google Analytics, een webanalyseservice die door Google, Inc. wordt aangeboden. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op de computers van websitebezoekers worden geplaatst om Nintendo van informatie te voorzien over het surfgedrag van de bezoekers van de website. De informatie van het surfgedrag van de bezoeker die door een cookie wordt gegenereerd, wordt doorgaans overgedragen en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De instellingen op deze website zijn zo, dat IP-adressen anoniem zijn. De IP-adressen van Googlegebruikers in lidstaten van de Europese Unie, of van andere staten die onder de overeenkomst vallen in het Europese Economisch Gebied, worden verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een volledig IP-adres naar de Googleserver in de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden verkort. Google gebruikt deze informatie namens Nintendo om website-evaluaties te maken voor Nintendo en rapporten op te stellen met informatie over de activiteiten op de website en andere diensten aan te bieden op websiteactiviteit en internetgebruik voor Nintendo. Google associeert geen IP-adressen die door Google Analytics worden overgedragen met enige andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. Ga naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245 voor meer informatie.

Gebruikers kunnen voorkomen dat gebruiksgegevens worden verzameld (waaronder het IP-adres) die worden gegenereerd door cookies en het verwerken van die gegevens door Google, door een browserplug-in te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij Google Analytics gebruiken en gebruiksgegevens van de website analyseren op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Nintendo is het verbeteren en optimaliseren van de website waar de bezoekers baat bij hebben.
Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens die op uw specifieke situatie betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de hiervoor genoemde browserplug-in downloaden en installeren.

3. Gebruikerscommunicatie

Indien u een e-mail stuurt of anderszins met Nintendo communiceert, dan gebruikt Nintendo die correspondentie om uw verzoek af te handelen en te antwoorden op uw vragen.
Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

4. Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Nintendo mag uw informatie met andere rechtspersonen van de Nintendogroep delen om te worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Onder deze andere rechtspersonen vallen in het bijzonder:

Wanneer Nintendo informatie met Nintendo Australia Pty Limited deelt, dan worden de nodige veiligheidsmaatregelen van afdoende niveau genomen in overeenstemming met de clausules aangaande gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die zijn aangegaan tussen Nintendo en Nintendo Australia Pty Limited.

Indien u zich in de Europese Unie bevindt, mogen wij die gegevens delen met andere rechtspersonen binnen de Nintendogroep op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Nintendo heeft een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om websiteservices te bieden en om eventuele vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier.
Indien u zich in de Europese Unie bevindt, heeft u het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nintendo, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.
In overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, mag Nintendo ook gegevensverwerkers van derden gebruiken en uw informatie met dergelijke gegevensverwerkers die namens Nintendo services bieden die betrekking hebben op de website. Indien dergelijke gegevensverwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, respectievelijk het Europese Economische Gebied, dan bevinden deze gegevensverwerkers van derden zich ofwel in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het voldoende beveiligingsmaatregelen aangaande gegevensbescherming hanteert, zoals wordt gesteld in de gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die van toepassing zijn op Nintendo en de gegevensverwerker van derden.

5. Bewaartijd

Nintendo slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is en zodra de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, zijn bereikt of - indien de relevante wetgeving een langere bewaartijd toestaat - gedurende de opslag- en bewaartijd zoals wettelijk geregeld. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wanneer u bezwaar maakt op het verwerken van uw persoonsgegevens, dan zal Nintendo de voor het doeleinde waartegen u bezwaar maakt verwerkte persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij er een wettelijke reden is voor het verwerken en bewaren van deze gegevens is of de relevante wetgeving dit vereist.

6. Uw rechten onder de AVG

Indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, heeft u de volgende rechten, overeenkomstig de Europese gegevensbeschermingswet:

7. Europese vertegenwoordiging van Nintendo en contactgegevens

Indien u zich in een land van de Europese Unie bevindt en u heeft vragen over dit Privacybeleid en de manier waarop Nintendo gegevens verwerkt of als u beroep wilt doen op enige rechten die u heeft overeenkomstig de AVG, neem dan contact op met:
Nintendo’s European representative Nintendo of Europe GmbH, t.a.v.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Germany, of stuur een e-mail naar privacyinquiry.ncl@nintendo.de.

8. Functionaris gegevensbescherming van Nintendo

Nintendo Co., Ltd. 11-1, t.a.v.: Data Protection Officer, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto 601-8501, Japan, dataprotectionofficer@nintendo.co.jp.